Wat wil je proberen?

Derde kleuterklas

Knippen, rijgen, scheuren

Fijne motoriek

Bewegen

Grove motoriek

Copyright © 2024 - Heilig Hart & College