Taal

Derde kleuterklas

Rijmen

De kleuters rijmen op woorden. Bijvoorbeeld:

maan – banaan- haan
kok – klok – sok
glas – gras – jas
muur – stuur – vuur
noot – boot – rood

Wanneer dit al goed lukt kunnen de kleuters een werkblaadje van rijmen maken.

Materiaal:

  • Eventueel prenten via het internet opzoeken
  • Prenten uit boeken gebruiken voor visuele ondersteuning

Woordstukjes

De kleuters klappen de lettergrepen van de woorden. Bijvoorbeeld:

Jas
Tafel
Sjaal
Tafelpoot
Schoorsteen

Materiaal:

  • Eventueel prenten via het internet opzoeken
  • Prenten uit boeken gebruiken voor visuele ondersteuning.

Waar hoor je de letter?

De kleuters zeggen de woorden heel langzaam. Ze herkennen een vooraf afgesproken letter en kunnen zeggen of dit voorkomt in het woord of niet.

De kleuters kunnen de activiteit digitaal doen via de link. Er kunnen ook zelf woorden gekozen worden. Het is belangrijk dat de gekozen woorden niet de moeilijk en klankzuiver zijn.

Materiaal:

  • Eventueel prenten via het internet opzoeken
  • Prenten uit boeken gebruiken voor visuele ondersteuning.

Copyright © 2024 - Heilig Hart & College