Wiskundige initiatie

Derde kleuterklas

Torens bouwen volgens aangegeven hoeveelheid

De kleuters bouwen torentjes met het aantal blokken dat op papier aangegeven wordt.

Materiaal:

 • Papier
 • Stift
 • Kleine duplo- of legoblokken

Rol en turf

De kleuter gooit met de dobbelsteen, turft naast het juiste getalbeeld en maakt de optelsom van de streepjes door het cijfer ernaast te schrijven. Je kind kan dit spel alleen spelen gedurende 5 minuten (mbv zandloper of keukenwekker) of samen met jou, beurtelings.

Materiaal:

 • Een papier met de verschillende getalbeelden van een dobbelsteen in 2 kolommen
 • Dobbelsteen
 • Stift

In garage parkeren

De kleuters moeten de auto’s met cijfer (op auto gekleefd) in de juiste garage parkeren waarin bolletjes tot 6 (of tot 10) getekend staan.

Bijvoorbeeld: een auto met cijfer 6 moet een garage zoeken waar 6 bolletjes in getekend staan.

Materiaal:

 • Groot papier of karton
 • Stift
 • Speelgoedauto’s
 • Kleine papiertjes
 • Kleefband

Copyright © 2024 - Heilig Hart & College